Belgique

Dit schip werd door Cockerill gebouwd met de bedoeling om toezicht op de Schelde te houden.

Het had een lengte van 48 m en 6,50 m breed. De motor beschikte over 1130 Pk en ze haalde een snelheid van 15 knopen.

In januari 1865 bood de Belgique hulp aan de Samphire, een kanaalboot van de Calais-Dover route, dat bij het uitvaren van Dover met een Amerikaanse sloep in aanvaring kwam. Het kon alle opvarenden redden en de beschadigde Samphire op sleep terug naar Dover brengen.

Omdat het eigenlijk niet voldoende geschikt bleek voor de overtochten op de Noordzee werd het vaartuig later terug ingezet op de Schelde.

Tijdens WWI heeft het schip tussen Southampton en Le Havre munitie vervoerd.

In 1923 werd het gesloopt.

This ship was build by Cockerill with the intention to supervise on the Schelde at Antwerp.

It had a total lenght of 48 m and 6,50 m width. The 1130 HP engine could reach a speed of 15 knots.

In January 1865 the Belgique offered help to the ferry Samphire from the Dover-Calais route as she had a collision with an American vessel leaving the port of Dover.
It could rescue all crew and passengers and towed the damaged Samphire back in to Dover port.

As the vessel did not seem to suitable enough for the North sea crossings, they decided to return it for its original purpose, supervision on the Schelde.

During WWI the ship transported ammunition between Southampton and Le Havre.

It was dismantled in 1923.