Artevelde

Na de reeks van drie werd nog een schip besteld teneinde aan de vraag van vervoer voor de wereldtentoonstelling 58 te kunnen voorzien.  Tevens wilde men meer eenheden die auto’s kon laden. De Artevelde werd door Cockerill op zeer korte tijd gebouwd als bouwnummer 794.  
De tewaterlating had plaats op 1 februari 1958 en het schip kwam reeds in dienst op 1 juni 1958. Het was voorzien van twee dekken en kon 160 auto’s laden. In vergelijking met de vorige eenheden had het slechts een capaciteit van 800 reizigers. Ook op vlak van voorstuwing had men wat gereduceerd en voorzag men twee Sulzer motoren van 4800 pk. Ook hier werden er stabilisatoren geïnstalleerd dat wat voor meer comfort diende te zorgen. Het schip had tevens een roer vooraan bijgekregen.

Reeds op 27 mei hadden de proefvaarten plaats en op 28 mei 1958 werd het schip in ontvangst genomen. De eerste afvaart had plaats op 1 juni 1958.

Op 14 november had de Artevelde ter hoogte van de Sandettie een aanvaring in de dicht mist met de Deense MS Alamada. Hierdoor werd het schip aan stuurboord beschadigd en werd later hersteld bij Belliard en Chrighton Antwerpen.

Vanaf 1 mei 1970 tot september 1973 deed ze verschillende afvaarten naar Harwich.

Op 7 oktober 1970 had de Artevelde in Dover een aanvaring met de Britse kuster “Seacon” waarbij deze laatste in vijf minuten zonk. De Artevelde kon met een beschadigde boeg nog terug naar Oostende terugkeren. De herstelling nam zowat zes weken in beslag.

Op 26 September 1976 was de laatste overtocht. Op 3 oktober 1976 werd het schip aan Vasillios Agapitos verkocht en kreeg de nieuwe naam “ Aigaion”. Het schip werd ingezet op diverse Griekse lijnen.

Op 13 november 1983 strandde het schip op het Partos eiland waarbij de motoren en huid werd beschadigd. De herstelling duurde tot eind januari 1984.

Tegen eind dat jaar op 1 december had de Aigaion opnieuw een aanvaring aan de ingang van de haven Agios Kirikas met een andere car-ferry “ Alcadeos”.

In februari 1996 was er in Drapetzona Griekenland een ombouw en herstelling voorzien om het schip aan te passen voor dag cruises. Er brak echter brand aan boord uit waardoor het schip naar het Atalanti en op het strand gelegd. Ongelukkig kapseisde het schip later die dag.


After the series of three ordered ships another vessel was ordered at Cockerill in order to provide enough capacity for the transport with the coming World Expo of 1958.Also a vessel to load cars.  
The Artevelde was built by Cockerill on a very short period as built number 794.
Launching took place on the first February 1958 and the vessel came into service on the 1st June 1958. Two decks were available to load 160 cars while compared to the other units it could only take 800 passengers. On the field of propulsion power engines were reduce this time to 2 4800 HP Sulzer engines. Stabilisers were installed in order to provide more comfort. This time a front helm was installed.   

On the 27th May the trials took place and the ship was handed over on the 28th May. The first sailing took place on the first of June 1958.


On the 14th November the Artevelde had a collision in the fog near the Sandettie with a Danish vessel MS Alamada. This damaged the Artevelde on starboard side and was later repaired at Belliard & Chrighton at Antwerp.

As from the first of May 1970 until September 1973 the Artevelde performed several crossings to Harwich.

On the 7th October 1970 the Artevelde had a collision with a Brittish coaster “Seacon” . The Seacon sunk in five minutes. The Artevelde could return to Ostend with a damaged bow. Repairs took about six weeks.

The last crossing took place on the 26th September 1976. The ship was sold on the 3rd October 76 to Vasillios Agapitos and was renamed “Aigaion”. The vessel was used between the several Greek islands.

On the 13th November the vessel stranded on the Partos island where engines and hull was damaged. Repairs took until end January 1984.

By the end of that year the vessel had another collision with a car-ferry “Alcadeos” at the port entrance of Agios Kirikas.

By February 1996 the ship would be in Drapetzona Greece for refit and adjustment for small cruises.
A fire occurred and the ship had to be towed to Atalanti and beached. Unluckely later that day the ship capseized.

 

Brand op de Aigaion - Fire on the Aigaion

Op 19 februari 1996 was de Aigaion in Neos Molos of Drapetsona voor herstellingen en aanpassingen in samenwerking met de walploegen. Niettegenstaande het schip geen bemanning aan boord geregistreerd had, waren er toch bemanningsleden bezig met onderhoudswerken.

Die dag om 11u00 onstond een brand van materiaal in de boeg rechterzijde van de garage . De brand ontstond op een oppervlakte van 15 m² en twee meter hoog. De bemanning probeerde nog de brand te blussen met brandblussers en waterslangen door de branddeur maar door de zware rookontwikkeling zonder resultaat . De brand breidde uit in andere ruimtes van de garage waar ook dergelijk brandbaar materiaal lag opgeslagen. Zelfs de brandweer kon de steeds krachtiger toenemende brand niet blussen.

De Aigaion werd om veiligheidsredenen om 13u50 uit de haven van Atalanti Eiland gesleept terwijl de sleepboten en brandweerboten nog steeds probeerden de brand te blussen. Om 17u12 begon de boot echter zwaar over te hellen naar rechts en zonk. Het vuur ontstond op het rechter gedeelte van het bovengarage precies boven de grote garage , waar er een groot aantal materialen waren opgeslagen . Op dit deel van de bovengarage waren andere mensen bezig met snijbranders.

Als gevolg van deze brand vond Andreas Stefos een gepensioneerde zeeman de dood.

 

On 19 February 1996, the boat was at Neos Molos of Drapetsona doing some repairs and modifications in cooperation with shore crews. Although the boat did not have any signed crew members, there were some members who were occupied with maintenance services.

At 11.00 of the same day, there was a fire of some kind of materials at the right side of the bow garage. The fire took place at a surface of 15 m2 and 2 meters high. The crew tried to extinguish the fire with portable extinguishers and hoses through the main fire core, but there was no result due to the heavy smoke. The fire expanded to other places of the garage too, where there were similar materials. Even the fire service was not able to extinguish the fire that was getting stronger and stronger.

At 13.50, for safety reasons, “Aigaion” was towed out of the port at Atalanti Island, where the efforts of extinguishing the fire were still going on by towboats and fire-fighting boats. However, at 17.12 the boat took a great inclination to the right and sank. The fire was produced by incandescence of the right part of the above garage that was exactly over the main garage, where there were a lot of materials. At this part of the above garage, fire activities were taking place by other crews.

Due to this fire, Andreas Stefos, a retired seaman, was killed.”