Prins Philippe

De Prins Philippe werd te Temse op de Boelwerf gebouwd als bouwnummer 1476.
Het was het eerste Multi Purpose of MP schip dat in opdracht  van de Rmt werd gebouwd. Het schip liep van stapel op 17 februari 1973 en kon al proefvaren op 4 juni. Vanaf 16 juli kwam het schip in dienst.

Bij het in dienst komen was het schip zwart-wit geschilderd tot aan het hoofddek. Later in 1974 werd de scheidingslijn verlaagd tot ter hoogte van het garagedek. Wat een mooier beeld gaf.
Tijdens de jaren na de bouw kon de Prins Philippe flink wat vervoeren en deed heel wat nuttige dienst als er veel auto’s dienden verscheept. Het schip had immers een capaciteit van 212 auto’s en 1302 reizigers.  Omdat het aanbod van vracht steeds verhoogde en er slecht 174 meter ruimte (10 a 12 stuks vracht) in de garage beschikbaar was voor vracht, kwam dit algauw tot lang wachttijden voor de momenten van hoog vrachtaanbod. Neem daarbij dan nog de autobussen die toch ook graag per boot naar Engeland reizen organiseerden.


In de jaren zeventig en begin tachtig nam het vrachtverkeer enorm toe. Meerdere malen kwam het tot problemen wegens gebrek aan plaats op de kaai om vrachtwagens per afvaart op te stellen. Vrachtwagens kwamen namelijk in de namiddag reeds binnen naargelang de te rijden afstand en naargelang ze in de fabrieken tijdig gelost en geladen konden worden. De Verenigde Natieslaan zijnde het stuk vanaf de terminus autostrade tot aan de car ferry stond soms volledig vol met rijen vrachtwagens die zich aanboden voor het schip. Dit tot ergernis van velen en drukke bezigheden voor Politie om de weg nog berijdbaar te houden. De kaaimensen diende elke hoek overal te benutten om gereserveerde vrachtwagens degelijk op te stellen en bereikbaar te houden tot wanneer ze op hun gereserveerde afvaart konden geladen. Het was vooral ’s nachts dat de schepen meer vracht konden nemen. In de periode van Sealink kwamen dan ook Engelse schepen zoals de Vortigern, Earl Leofric, Hengist, Horsa en zelf the St Anselm ’s nachts naar Oostende om het hoofd aan het vrachtverkeer te bieden. Deze laatste schepen namen veelal ook onbegeleide vracht mee dat door de chauffeurs op de kaai aan boord diende geplaatst met de Rmt tractoren.


Het werd duidelijk dat er schepen met meer laadruimte een oplossing konden bieden.
Op 6 mei 1985 werd de Prins Philippe na een korte loopbaan bij de Rmt van 12 jaar aan Sealink verhuurd voor de Cherbourg – Weymouth lijn.Daar kon ze al haar degelijkheid bewijzen wanneer ze de reis Weymouth naar Guernsey op 3 uur en 29 min. deed. Hiermee brak ze een record dat sinds 1910 stand hield.


Op 22 mei 1986 werd ze voor drie weken gecharterd door British and Irish line voor de route Fishguard-Rosselare. Daarna werd ze in juni 1986 in reserve gelegd en heeft haar laatste reis op 25 september 1986 gedaan.


Op 17 december 1986 werd de Prins Philippe verkocht aan Navarma Napels voor de lijn La Spezia-Livorno-Bastia. Hiervoor werd nog een onderhoudsbeurt in het Rmt dok georganiseerd. In Italië kreeg ze de nieuwe naam “Moby Love”.


Enkele jaren later in december 1993 werd het schip verkocht aan Kykladiki Aktoploia, Griekenland (Ventouris group)en kreeg de nieuwe naam “Panagia Tinou 2” om op de verbindingen Piraeus-Paros-Naxos-Ios-Santorini  te varen. In oktober 1995 werd ze echter wegens faling van de Ventouris group door de bank aan de ketting gelegd. Wat later kreeg ze nog de toelating om voor Ventouris tussen Piraeus en Cycladic eilanden te varen en in de winter 97/98 terug aan de kant te liggen.


Half 1998 werd het schip opnieuw verkocht aan Agapitos Line en kreeg de nieuw naam “ Express Athina”.
Op 1 augustus 1999 werd ze verkocht aan Minoan Flying Dolphin Lines maar behield dezelfde naam. Met deze kwam ze in dienst voor Hellas Ferries.


In 2006 werd Hellenic Seaways eigenaar en verkocht deze aan Saos Ferries .  Deze maal werd de nieuwe naam “Express Limnos” met als thuishaven Piraeus.


In 2008 werd Hellenic Seaways nog een tijdje eigenaar en dan bleef het stil.


In 2011 werd de ex-Prins Philippe verkocht als schroot en belandde in Aliaga Turkeye voor afbraak.
 

The Prins Philippe was built in Temse by Boel yard as built number 1476.
It was the first Multi-Purpose or MP ship which was ordered by the Rmt. The vessel was launched on the 17 February 1973 and could perform it's trails on the 4th June. The PPh came into service on the 16th July that year.

When the ship was taken into service it was painted black and white until the mail deck. Later in 1974 the line was lowered until the level garage deck. Which gave the ship a more beautiful look.
During the few years after the built the Prins Philippe could transport a large numbers of cars with ease and was very useful. It had a capacity of 212 cars and 1302 passengers.
Due to the continuous increasing freight vehicles it became a bit less productive as there was only 174 meters of freight lanes available which could load about 10 or 12 peace of freight according to the length of the lorries. This created larger waiting times for freight on peak moments. Add the many reserved coaches on sailings for trips to the UK and the space for freight was deducted to a few lorries.

In the seventies and early eighties freight traffic was increasing very rapidly. Many times it became a problem for the organisation on the quay to park the lorries on a proper space in order to get it on their booked ship later that day or night. There wasn’t enough space on the quay to get it well organised. Considering lorries would come to the port once they have loaded or discharged in the factories and considering the distance wanted to stay in the port for their sailing later an refreshing up or respecting their tachometer. The main road from the motorway to the port called the Verenigde Natieslaan was sometime fully lined up with lorries arriving for the sailing on busy days. Keeping the Police and other local cars aggravated. People on the quay had to use every corner and space everywhere in order to try and block up the proper lorries for the proper sailings. It was mostly at night ships could take a lot of freight. In the Sealink period English ship from Folkestone like the Vortigern, Earl Leofric, Hengist, Horsa and even the St Ansalm came to Ostend overnight and took a lot of freight. These vessels also took a lot of unaccompanied freight (trailers) which had to be loaded on board by the quay staff (drivers) with the Rmt tractor units.

It became clear that ships with more high space were needed. in order to find a solution.
On the 6th May 1986 and after a short career with Rmt the Prins Philippe was chartered to Sealink for services between Cherbourg and Weymouth. There she proved her solid built as she broke the record for a crossing from Weymouth tot Guernsey in 3 hours and 29 minutes. The previous record was dated in 1910.

On the 22nd of May 1986 the Prins Philippe was chartered by Brittish and Irish Line for the route Fishguard - Rosselare. After that she was laid standby on the 25th September 1986. She was at more use for other lines than at Ostend.

On the 17th December 1986 the Prins Philippe was sold to Navbarma Naples for the Line La Spezia-Livorno-Bastia. Before leaving the Rmt dry docked the ship at Ostend for maintenance. Once in Italy she got the new name "Moby Love".

A few years later in Decvember 1993 the ship was sold to Kykladiki Aktoploia, Greece (Ventouris group) and got the new name "Panagia Tirou 2" and performed services between Piraeus-Paros-Naxos-Ios-Santorini. In October 1995 she was confiscated by the bank due to the problems with Ventouris group. Some time later Ventouris got permission to put her in route for Piraeus and the Cycladic islands. But later that winter she was laid up again.

Half 1998 the ship was sold again to Agapitos Line and got the new name "Express Athina".

On the 1st August 1999 she was sold to Minoan Flying Dolphin Lines but kept her name this time.She came into service for Hellas Ferries.

In 2006 Hellenic Seaways became owner and sold the vessel to Saos Ferries. This time a new name was given, the "Express Limnos" with homeport Piraeus.

In 2008 Hellenic Seaways stayed owner but later all became still.Still untill the vessel was sold as scrap and arrived in Aliaga Turkey in 2011 to be scrapped.