Roi Baudouin

De Roi Baudouin werd na de Koningin Fabiola opnieuw bij Cockerill yards gebouwd als bouwnummer 828.

 

Het schip liep van stapel op 13 februari 1965 en op 16 juni 1965 konden de eerste proeven plaats hebben. Op 2 juli werd het schip overhandigd en kon op 5 juli in dienst worden genomen. Voor de eerste keer was een shop aan boord ingericht.

Het principe voor het laden van auto’s was gelijkaardig aan de Koningin Fabiola. Via het achterschip inschepen en ontschepen. Via een oprijramp konden auto’s in het bovenste garagedeel worden geladen. Het principe eerst aan boord – eerst af was uiteraard niet van toepassing.

Ook was het soms heel vervelend wanneer er bestuurders heel laat naar de wagen kwamen als de ontscheping reeds was begonnen. Op het laatste van de lading konden er wat vrachtwagens worden meegenomen. Deze dienden dan over een goede stuurkunst te beschikken omdat reeds vanop de kaai achteruit over de laadbrug en op het schip diende gemaneuvreerd.  En dat is toch een redelijke afstand om recht achteruit te kunnen rijden.

Vanaf mei 1969 deed ook de Roi Baudouin regelmatig reizen naar Harwich. De RB had tevens de eer op 10 september 1973 de laatste reis naar Harwich te doen.

In de winter van 1972 werden er aanpassingen aan de accommodatie gedaan in Schiedam op de Wilton werf.

In 1982 werd de RB in reserve gelegd en vanaf augustus tot 15 oktober aan Sealink verhuurd voor overtochten van Calais naar Dover. Vanaf november deed  ze dan nog dienst tussen Folkestone en Boulogne. In december van datzelfde jaar kwam de RB terug naar Oostende liggen.

Uiteindelijk voldeed het schip niet meer aan de toenemende druk van het aangeboden verkeer. Door de toename van het vrachtverkeer namen de andere MP schepen zoals de PPh , PL, PMC, PME en PA het grotendeel van het trafiek voor hun rekening.
Eind de jaren zestig haalde de dienst bijna 2 miljoen reizigers per jaar waarvan meer dan 200 000 auto's per jaar.

Op 15 april 1983 werd de Roi Baudouin verkocht aan Ventouris & Sons Company Ltd in Cyprus. en na aanpassingen herdoopt tot “Georgios B. om naar Piraeus te varen.

De volgende maand werd het schip opnieuw verkocht aan Elliniki Aktoploia Constantine G. Ventouris Marine C° en de naam “Georgeos Express” gegeven met als thuishaven Piraeus. In augustus september werd het promenade dek achterschip nog aangepast.

Santorini Shipping kocht het schip in 1989 voor de verbinding Piraeus-Santorini.
In 1995 begon het einde te naderen wanneer de Bank van Griekenland het schip in beslag nam en in Piraeus legde. Daarna werd het schip nog gebruikt door Aghios Georgios Ferries gebruikt en in 2003 verkocht als schroot .  

De Grieken hadden echt veel lof over de Roi Baudouin dat ze tijdens de jaren dat het schip daar lag ook hebben geprobeerd om het schip van de sloop te redden.

(zie extra bijlage)

Ook in België heeft men nog tevergeefs geprobeerd om fondsen te vinden om het schip te preserveren. (zie bijlage)  

Jaren heeft het schip daar gelegen om uiteindelijk toch in maart 2009 in Aliaga Turkey te belanden voor afbraak.

The Roi Baudouin was built after the Koningin Fabiola again with Cockerill Yards as built number 828.

The ship was launched on 13th February 1965 and already on the 16th of June trails could take place. The ship was handed over to the owners on the 2nd of July and brought into service on the 5th of July. It was the first time a shop area was installed on a Ostend line ship.

The loading principal was similar to the Koningin Fabiola. Driving in through the stern - turn in the ship and drive out through the stern. An internal ramp allowed cars to drive on a second level deck. The principal first on first off was not applied yet.

It was very annoying when drivers were not in the car at the moment of disembarkation and blocking other passengers to drive out. When the ship was loaded with cars some lorries could be placed in front of the car and ready at the exit of the ship behind the stern door. Lorry drivers had to be very skilful driving reverse over the loading ramp and into the ship. A reasonable distance to reverse.

As from May 1969 the Roi Baudouin was performing also crossing to Harwich. The ship had also the honour to do the last crossing to Harwich later on the 10th September 1973.

In the winter of 1982 some accommodation changes were made in Schiedam Holland on the Wilton yard.

In the year 1982 the Roi Baudouin was placed as reserve ship and was chartered to Sealink in October that year to perform crossings between Calais and Dover. Later in November the RB has done some services between Folkestone and Boulogne for a month and came back to Ostend in December.

Eventually the ship did not fit into the increasing pressure of presented traffic. As due tot the increasing freight traffic other MP ships (Multi-purpose ships) like PPh , PL, PMC, PME en PA took most of the traffic.
End the sixties the Oostende line got near 2 million passengers and over 200 000 cars per year.

On the 15th April 1983 the Roi Baudouin was sold to Ventouris & Sons Company Ltd in Cyprus and was renamed after some adjustments "Georgeos B" to go to Piraeus. The next motnh the ship was again sold to Elliniki Aktoploia Constantine G. Ventouris Marine C° and was renamed "Georgios Express" with homeport Piraeus. Later that summer in August and September the promenade deck had some adjustments.

Santorini Shipping bought the ship in 1989 for the link between Piraeus and Santorini. The career end of the Roi Baudouin came nearer when the Greek Bank confiscated the ship in 1995 and docked it in Piraeus. Aghios Georgeos Ferries used the ship for a few years and it was sold for scrap in 2003.

The Greek Maritime world had a lot of good memories from the Roi Baudouin during the many years it has been in their hands. In that way they also tried to save the ship from scrapping and hope to preserve it.


(see extra attachment)

Even in Belgium some people tried to find some funds and preserve the ship. Unfortunately no results.(see attachment)

The Roi Baudouin has been there for some years until it arrived in March 2009 on the beach in Aliaga Turkey to be scrapped.