Prins Albert

De Prins Albert is te Hoboken bij Cockerill Yards gebouwd als nummer 887. Op woensdag 14 september had de lancering plaats. Het schip kon op 28 februari 1978 worden afgeleverd en ging op 15 maart in dienst.  Het schip kon 1200 reizigers,  250 auto’s en +/- 30 stukken vracht vervoeren.

In januari 1986 ging de Prins Albert opnieuw naar de werf voor een jumbolisering zoals de PME en PMC. Op 17 mei 1986 keerde de PA terug en kwam de dag erop terug in dienst. Met de verbouwing konden nu 374 auto’s of 68 stukken vracht worden geladen.

In 1990 werd de cinema aan boord geplaatst. Na de rapporten van doorlichting besloot de Rmt om de service aan boord uit te breiden met diverse bijzonderheden.  Behalve de cinema werd er ook aan boord van de Prins Albert in 1989 een disco bar geplaatst. Later kwam daar ook de Admiral Class bij.

Omdat ik al een hele tijd uitkeek naar een goeie kans om te kunnen gaan varen bleek dit een mooie reden om mezelf kandidaat te stellen voor DJ. Mijn vraag tot varen was steeds afgewezen maar deze maal leek het me haalbaar. Reeds in die tijd was de Rmt door de Minister een wervingstop opgelegd. De inrichter muzikant Dirk had de toelating gekregen om een installatie aan boord van de Prins Albert met een kleine dansvloer in het voorschip op het hoofddek te plaatsen. De installatie was voorzien van een Peavey versterker, geluidsboxen, mengpaneel, twee auto cd-spelers en een tape deck. Den Dirk had met de middelen dat hem beschikbaar waren gesteld toch een degelijk iets in elkaar kunnen steken. De barman was minder gelukkig want die kon de klanten moeilijk verstaan als we daar volle petrol bezig waren. Later kwam er ook een Disco Bar op de Reine Astrid achteraan.

Na de nodige opleidingen en behalen van sloepbrevet om te mogen varen leek het zover. Op die manier kon ik gaan varen als controleur, wat meer verdienen en ondertussen voor de nodig animatie zorgen aan boord. Dat had soms heel veel succes en soms dienden we de muziekkeuze aan te passen aan de weersomstandigheden. Bij zwaar weer was dat namelijk nogal op en neer gaan in het voorschip op die DJ stoel. Maar ja, die lol moesten we erbij nemen. Bij een woelige overtocht hebben de reizigers geen zin om te dansen. Een muziekkeuze waarmee de aandacht van het heen en weer gaan van het schip kon weghalen was dan de opdracht.  I am sailing van vriend Rod Stewart werd even weggestopt.

Nog de zomer van 1989 kon ik als controleur in ploeg 4 van de Prins Albert gaan varen. Een toffe ploeg en voor mij een mooie kans dat ik graag met twee handen aannam.
De Prins Albert deed destijds de reizen uit Oostende van 23u59 en 13u45. Voor deze laatste hadden we de treinreizigers mee voor London en gingen eerst in Dover Western Docks deze reizigers lossen om daarna naar Eastern Docks te verhalen voor het lossen en laden van voertuigen. Na de lading in ED ging de PA terug naar WD om de treinreizigers terug op te halen. Als controleur bleef je dan in Western Docks om de controle van de treinreizigers te doen.
Na het seizoen kreeg ik af en toe een reis als DJ, Ass. Purser of Club Class en kon ook dienst doen op de kaai als adjunct kaaiofficier. Als je zoals ik van variatie houd was dit puur geluk. Dit tot de Prins Filip in de vaart ging komen en samen met de Purser  en assistent PA een vaste ploeg op de Prins Filip werd aangeduid als hutman. Het geluk kon niet meer op.

Op 1 januari 1994 is het de Prins Albert die de eerste reis naar Ramsgate mag maken voor Rmt. Ook met de sluiting is het de Prins Albert die de laatst reis doet. Ik herinner me nog na de PA als tweede schip de reis naar Ramsgate te hebben gemaakt en hoe men daar op een amateuristische wijze het schip uit Oostende diende te lossen. Aan de uitrit in het voorschip kwam na het openen van de hekdeur een kraantje aangereden met een gebogen smal brugje dat op de losbrug en schip werd geplaatst. Door de beweging van het schip leek me dat heel gevaarlijk om schade aan de voertuigen te veroorzaken. Maar toch men stelde alles in het werk om de nieuwe samenwerking zo goed als mogelijk op te starten. Het blijkt een samenwerking van korte duur te zijn geworden als de Rmt aankondigd te gaan sluiten.

Na de sluiting eind april 1997 gaat ook de PA naar Duinkerke gaan liggen in afwachting tot de verkoop doorgaat. Dat werd Hawthorn Shipping C° Ltd Cyprus.

In juni 1998 word de PA gecharterd door Sally Line Finland en word ingezet op de lijn Duinkerke- Ramsgate. Hier krijgt de Prins Albert de nieuw naam “Eurovoyager” en word helemaal wit geschilderd.

Eind november 1998 stopt ook de lijn Ramsgate-Duinkerke en gaat de Eurovoyager terug naar Delian Shipping om tegen het einde van de novembermaand over te gaan naar Trans Europa Shipping en ingezet tussen Oostende en Ramsgate. Ja, inderdaad zowel PMC en PA hebben nog heel wat voor onze ogen de haven van Oostende in- en uit gevaren.

Wanneer ook Trans Europa Ferries ermee stopt gaat het schip in handen van Ege Gemi Sokum AS Turkeye en beland op 30 april 2012 op de stranden van Aliaga voor afbraak.   


The Prins Albert was built by Cockerill Yards as built number 887. On Wednesday the 14th September the ship was launched. Handed over to the Rmt was on February 28th 1978 and came into service on the 15th March 1978. The vessel could take 1200 passengers, 250 cars and around 30 peaces of freight.

The Prins Albert went to the yard again in January 1986 for rebuilt just like the PME and PMC. It returned to Ostend on the 17th May and went in service the next day. After the rebuilt the ship could take 374 cars or about 68 peaces of freight.

A cinema was installed on board in 1990 after some study which advised Rmt to place more special services on board. Beside the cinema a Disco Bar was installed on board the Prins Albert in 1989. Later a Admiral Class area.

Because I was looking forward since a long time to get a chance with Rmt to go and word on the ferries, this seamed a very good chance to put my candidacy as fro DJ on board. My request has always been rejected but this time it was real. Already in this period the Minister has ordered a stop for employment contracts and the management had to look for suitable seagoing staff within the company itself. A musician Dirk was given the budget to install a disco installation and small dance floor on the Prins Albert in the front of the ship on main deck. It was a Peavy amplifier, 2 car cd players, a tape deck and some powerful speakers. Our Dirk had used the means given to the best and made a really good system for those days. The man in the bar wasn’t to happy as he did not get the orders from customers properly as we were going full dance speed at times. Later a system was also placed on the Reine Astrid.

Even that summer 89 I could stay on board on the Prins Albert crew 4 as an assistant purser. A great crew and for me a very nice chance which I was gratefully accepted.

De same summer I could start as an assistant purser on the Prins Albert with crew 4. A great crew and a nice opportunity which I gratefully accepted with both hands.
The Prins Albert was performing services from Ostend leaving at 23.59 hrs and 13.45 hrs. With the 13.45 sailing the ship went first to Wester Docks to unload its train passengers and shifted to Eastern Docks to unload and load its vehicles. After the load in ED the Albert went back to the Western Docks in order to load its train passengers for Ostend. As assistant purser we stayed in Western Docks in order to perform the check-in for foot passengers and prepare for the moment the ship came back and get them all on board in order not to lose much time.

After the summer season I could fall in for different jobs on board as assitent purser, club class, DJ and even as an assistent berrthingmaster on the quay in Ostend. If you do like variation in the job, this was pure luck. This until the Prins Filip came into service and we were asked together with the purser and his assistent to start on the new ship as the cabin man. I couldn't get more lucky than that.

On the 1st January 1994 the Prins Albert has perfomed the first crossing to the new link Ramsgate as the Rmt started to work with Sally lines. It was also the Prins Albert who has done the last crossing to Ramsgate on the last day of Rmt the 28th February 1997.
I remeber well the first time we went to Ramsgate on the second of January 1994 as the ship arrived and opened the stern door the shorecrew came with a small crane and rounded bridge and put it manually over the linkspan and deck Prins Albert. As the weather wasn't great the movement of the ship made it very dangerous to unload vehicles. But Sally made everithing possible in order to built a nice startup relation with Rmt. I appeared to be a short relation as the Rmt announced closure on the 19 september 1996.

After the Rmt stopped activity the Prins Albert went later to lay in Dunkirk waiting to be sold. The buyer was Hawthorn Shipping C° Ltd Cyprus.

In June 1998 the Prins Albert was chartered by Sally Line Finland and put in service between Ramsgate and Dunkirk. A new name was given "Eurovoyager" and repainted in white. As end November the line Ramsgate - Dunkirk stopped the ship went to Delian Shipping and by the end of November the Eurovoyager went to Trans Europa Ferries. It came into service between Ostend and Ramsgate.

Yes indeed, same as the PMC and PA we have seen with some pain both of our former ship working in Ostend. Sailing in and out.

When Trans Europa Ferries stopped activity the ship was sold to Ege Gemi Sokum AS Turkye and ended on the beaches of Aliaga on the 30th April 2012.

Arne Pyson

Als cabinesteward was het steeds mijn taak om alle V.I.P.’s aan boord ingescheept, te bedienen. Waaronder ook ontelbare keren Zijne Majesteit, toen nog Prins Albert. Of in het scheepsrestaurant of in Zijn privé hut aan boord.

Het lievelingsgerecht van “Monseigneur” was, zoals steeds, gebakken Ostendse zeetong, gesmolten boter, gekookte aardappelen en mineraal water als drankje.

Op een avond afvaart uit Oostende, moet ergens januari jaren 80 geweest zijn, had ik de eer Zijne Hoogheid te dienen in luxehut n°1. Na het afruimen en tekenen van de rekening, vroeg ik of er nog iets verder gewenst was. Eventueel bij aankomst in Dover wat koffie of zo. “Neen dank u ”zei Monseigneur” …. maar… steward brengt misschien nog maar een flesje mineraal water a.u.b.” Zo gezegd zo gedaan. Later bij terugkomst in de thuishaven merkte ik bij het opmaken van mijn kassa een tekort van 17 Bf. op. Toen wist ik het, inderdaad het extra flesje water van luxe hut n°1 stond niet op de rekening. Want de bon was ervoor al getekend door zijn bodyguard.
Ik betaalde die dan maar zelf uit mijn eigen beugel.

Dus wie kan zeggen, dat hij eigenlijk nog, 17 Bf tegoed heeft van zijn vorst?

Arne Pyson

As cabin steward it was my task to serve all embarked VIP's on board. Amongst the uncountable times H.M. King Albert (Prince in those days). Or in the ship restaurant or in his personal cabin on board.

The favourate dish from "Monseigneur" was as always fries Ostend tongue fish in melted butter, cooked patatoes and mineral water as drink.

One night on a sailing from Ostend, must have been somewhere in the eighties, I had the pleasure to serve His Royal Majesty in cabin number 1. After cleaning up and signing the bill, I asked if there was any things else His Majesty wanted. Eventually at arrival Dover some coffee or something else? "No thank you said Monseigneur......but maybe steward bring me a bottle of mineral water please".
As said, as done. Later on return to Ostend home port I noticed making my till a shortage of 17 Bef. Then I knew. Indeed I forgot to put the extra bottle of water for cabin number 1 on the note. As it was already signed by his ordonnance.

I paid this out of my pocket. But who can say his King still own him 17 francks.