Roi Leopold

Eerder met het oog op de komende wereldtentoonstelling van 1958  besloot het Zeewezen om een reeks van drie schepen bij Cockerill te bestellen van hetzelfde type als de voorgaande Koning Albert en Prince Philippe. Op woensdag 9 november 1955  werd de eerste van die reeks de Roi Leopold II als bouwnummer 777 te water gelaten. Technisch was er met de voorgaande niet zoveel veranderd behalve er een sprinkler systeem werd geplaatst. Anderzijds werd aan het silhouet veranderd door de vorm van de brug en schouw te wijzigen.  Een streling voor het oog.

Het was ook het laatste schip dat met houten dekken werd voorzien omwille van het gewicht.
Met een capaciteit van 1700 reizigers en vijf dekken werd de Roi Leopold III op 22 juni 1956 afgeleverd en kwam in juli 1956 in de vaart. Het schip had twee restaurants, een eetsalon en vier andere salons.
Er waren tevens 18 cabines en 104 slaapplaatsen. Op het achterdek konden er 30 wagens worden geplaatst.
Met een snelheid van 23.5 knopen werd dit schip samen met de opvolgers de parels in het vervoer van passagiers.

In 1975 werd de Roi Leopold  III uit de regelmatige dienst gehaald en nog enkel ingezet voor speciale reizen. Iin 1976 als reserveschip stand-by geplaatst.

Op 2 maart 1978 werd het schip aan de Taif Compania Naviera Panama verkocht en verliet op 10 maart Oostende richting Piraeus Griekenland om tot car-ferry te worden omgebouwd. Het kreeg de nieuwe naam “Najd”. Het kwam in dienst op de lijn Jeddah-Aquaba-Port Suez.

In 1986 werd het schip herdoopt tot Najd I maar het volgende jaar vanaf 15 maart 1987 bij de Gadani Beach by World Marine Shipping & Trading C° Pakistan afgebroken.

Rather with the coming World Expo from 1958 in Brussels, the management decided to order three new ships with Cockerill. Three ships with the same design as the previous Koning Albert and Prince Philippe. On Wednesday the 9th November 1955 the first of this series, the Roi Leopold III was launched as built number 777 at Hoboken. There were practically no technical changes  to the previous ships beside a sprinkler system was installed. On the other hand the silhouette of the ship was changed due to the changes made to the bridge and funnel. A wonderful shape fort the eye. It was the last ship were wooden decks were installed due to the weight.

With a capacity of 1700 pax and five decks the ship was handed over on the 22th June 1956 and came into service in July 1956. It had two restaurants, a dining area and four others lounges. There were 18 cabins and 104 beds. Thirty cars could be placed on the aft deck.

With a speed of 23.5 knots the ship became together with its sister ships the pearls of passengers transport of those days.

The Roi Leopold III was taken out of regular service in 1975 and used for special trips. Later in 1976 placed as reserve vessel.   

On the 2nd March 1978 the ship was sold to Taif Compania Naviera Panama and left Ostend on the 10th  to Piraeus Greece to be converted as a car-ferry. It was renamed Najd. It came into service on the Jeddah-Aquaba-Port Suez line.
In 1986 the ship was renamed “Najd I” but the next year as from 15th March 1987 it was scrapped by the Gadani Beach by World Marine Shipping & Trading C° in Pakistan.

Op deze foto (genomen +/- 1975) ligt de Roi Leopold II in het zeewezendok.

Op de schouw is reeds het logo van de Rmt aangebracht en op de zijde van het schip Sealink.

The Roi Leopold II is positioned in the zeewezendock on this photo (taken +/- 1975) .

On the funnel we see the Rmt logo and on the side the letters Sealink.