Prince Philippe

De Prince Philippe werd na de Prins Albert in 1939 bij Cockerill gebouwd  als bouwnummer 687 . Op 29 september 1939 liep ze van stapel maar tijdens de afwerking en door het naderende onheil van WWII kon ze nooit op de lijn worden ingezet.

WOII

Op 16 mei 1940 vertrok de Prince Philippe naar Folkestone om later in december naar de dokken van Penarth te gaan voor de ombouw naar militair transportschip.

Op 23 juni 1941 werd het schip door twee vliegtuigen aangevallen en liep hierbij schade aan de watertanks en landingsvaartuigen op. Door zijn snelheid en wendbaarheid kon erger worden voorkomen.

Op 14 juli vertrok ze uit de Mersey rivier en werd in het Noorderkanaal in de dicht mist op 15 juli om 02u45 ter hoogte van de schouw aangevaren door een cargo schip de “Empire Wave”. Hierdoor werd het schip zwaar beschadigd. De kapitein kon nog van de bakboord motor gebruik maken en besloot om het schip in de dichte mist nog naar het nabij gelegen eiland “Arran” te sturen. De echosounder en stuurmachine vielen echter na een uur echter uit en de motor werd om 04u38 stilgelegd. Wanneer enkele minuten later het schip bijna tot stilstand kwam, hoorde men in de mist aan stuurboord motoren van een ander schip en kwam het opnieuw tot een aanvaring deze maal met de “MV Lowick”. Alhoewel deze aanvaring geringer was en de MV Lowick niet erg beschadigd, begon de Prince Philippe water te maken. De motoren en generatoren waren volledig uitgevallen en de kapitein besliste om zijn gewonde tweede luitenant samen met de waardevolle materiaal en documenten naar de MV Lowick over te brengen.  Met de bemanning probeerde men om openingen te dichten en het binnenkomende water te beperken maar de schade was groot. Om 10u30 kwam er een sleepboot en probeerde men het schip naar Carlingford te slepen met de bedoeling om daar op het strand te kunnen leggen. Tijdens de sleep begon de Prince Philippe steeds meer en meer over bakboord te hellen waardoor de kapitein besloot het schip te verlaten. Om 11u50 is de Prince Philippe gezonken. Er viel één dode bij dit tragisch gebeuren. De tweede luitenant heeft de verwondingen niet overleefd.

De Prince Philippe bij Penarth voor de ombouw 1940.

Het was een uiterst korte loopbaan voor deze mooie Belgische maalboot.

The Prince Philippe was built in 1939 after the Prins Albert (1937) and got built number 687. The ship was launched on September 29th 1939 but during finishing and the thread of WWII would never start performing for the Ostend - Dover service.

WWII

On the 16th May the Prince Phillippe had to leave for Folkestone to be transformed later in December as a military transport ship at Penarth yards.

On the 23th of June the ship was attacked by two airplanes and got damaged to the water tanks and some landing crafts. Due to its speed and manoeuvrability it could escape from severe damage.

She left the 14th July from the Mersey river and had a collision in the North Channel at 02.45 hrs in the severe fog with a cargo vessel the "Empire Wave". This damaged the ship heavily in the side at the funnel. As the port engine only was available for the captain he decided to set course in the fog for the nearest isle "Arran". After one hour the echo sounder and steering fell out and the engine was stopped at 04u38. When the ship came to a stop a few minutes later in the fog another ship engine was heard on starboard and a second collision took place. This time with the "MV Lowick". Al do this collision was much less than before the Prince Philippe started to make water. This time engines and generators were totally out of service and the captain decided to evacuate his wounded second officer and move valuable material and documents on board the MV Lowick. With the crew it was tried to close some damage and reduce incoming water. But the damage was large.
A tug vessel showed up at 10u30 and tried to take the Prince Philippe to Carlingford with the intention to strand her on the beach. During the tug the Prince Philippe was making more and more water and started to incline heavily to the port side which made the captain decide to abandon the ship. The Prince Philippe sunk at 11.50 hrs.
There was one casualty in this tragic accident. The second officer did not survive his wounds.

The Prince Philippe at Penarth for conversion in 1940..

It was a very short life for this beatiful Belgian vessel.

Positie wrak / Position wreck Prince Philippe.