Marie Henriette

Op 28 juni 1869 werd opnieuw een budget van 625 000 Fr aan de overheid gevraagd voor de bouw van een nieuw schip. De derde in de reeks en naar model van de Louise Marie.

Op 3 maart 1870 liep de Marie Henriette van stapel. Ten gevolge van het hoog water was het schip al van stapel gelopen en werd door een sleepboot al op de Schelde naar de kaai gebracht terwijl de genodigden nog aankwamen.

Op 24 december 1870 kwam de Marie Henriette in aanvaring met een vissersboot de O.89 St Jean ter hoogte van de sluis in de Oostendse haven. De vissersboot zonk.

Op 25 maart 1874 bracht de maalboot Belgique (Cdt Pierre) bracht de Marie Henriette naar Antwerpen voor herstellingen.

Op 1 augustus 1878 had te Brussel een aanbesteding plaats om de boilers van de Marie Henriette te vernieuwen.

Op 23 december 1878, bij het verlaten van Oostende rond 20u00, kwam de Marie Henriette in aanvaring met de Oostendse boot nr 89 van schipper Giril. Deze was zonder enige signalisatie uitgevaren en zonk tussen de staketsels. De bemanning kon gered. Alles werd in het werk gesteld om het gezonken schip tussen de staketsels weg te halen wegens de gevaarlijke toestand.

Begin juli 1889 diende de Marie Henriette bijstand te verlenen aan de Princesee Henriette. Deze had na afvaart te Oostende ter hoogte van het lichtschip Ruytingen motorpech waarbij het schip diende voor anker te gaan.  De reizigers konden op de La Flandre overgeladen in de loop van de dag terwijl de Marie Henriette opdracht kreeg om naar het lichtschip Ruytingen te vertrekken en de Princesse Henriette terug naar Oostende te slepen.

Op 2 december 1893 had de openbare verkoop van de Marie Henriette plaats.
Volgende bedragen werd voor de Marie Henriette geboden:
Kryn Pas Ridderkork, Holland, 25200 Fr.
Sunderman H.Dordrecht, id. 25397 Fr.
James Power, Londres, 10375 Fr.
Constant Jos. id. 10875 Fr.
Franquinet, Libgo, 24780 Fr.
Decloedt Emmanuel, Ostende, 25155 Fr.
Dewandre, Liège, 29131,50 Fr.
Damman, Gand, 20000 Fr.

Op 9 januari 1894 is de Marie Henriette vertrokken uit Oostende en naar Rotterdam gesleept door de Nederlandse sleepboot Noordzee. Waar ze later bij de gebroeders Bolnes is afgebroken.   

The 28th June 1869 a new Royal resolution was taken and 625 000 Bfr. Made available to build a new steamer. The third in the row of six ships.

On the 3rd  March 1870the Marie Henriette was launched. Due to the weather conditions and very high tide the ship was already launched while VIP’s were still arriving.

On the 24th December the Marie Henriette had a collision with a fishing boat O.89 “St Jean” near the locks in Ostend port. The fishing boat sank.

Captain Pierre had to tug the Marie Henriette with the Belgique to Antwerp for repairs.

After eight years a public tendering took place in Brussels on the 1st August 1878 in order to renew the boilers from the Marie Henriette.

Leaving Ostend on the 23rd December 1878 around 20.00 hrs the Marie Henriette had a collision with a boat number 89 from Ostend belonging to Mr Giril which left port with any visible signalling and sunk between the pier heads. The crew could be saved but all needed to be done to clear the entry from the pier heads due to the danger.

At the start of July 1889 the Marie Henriette was ordered to help with the Princesse Henriette which had a severe engine problem near the lightship Ruytingen. Passengers could be transferred to another steamer La Flandre while the Marie Henriette was ordered to fetch the Princesse Henriette and tug it back to Ostend.  

On the 2nd December 1893 the public sale for the Marie Henriette took place.
Following amounts were bid for the vessel:
Kryn Pas Ridderkork, Holland, 25200 Fr.
Sunderman H.Dordrecht, id. 25397 Fr.
James Power, Londres, 10375 Fr.
Constant Jos. id. 10875 Fr.
Franquinet, Libgo, 24780 Fr.
Decloedt Emmanuel, Ostende, 25155 Fr.
Dewandre, Liège, 29131,50 Fr.
Damman, Gand, 20000 Fr.

On January 1894 the Marie Henriette left Ostend  for Holland tugged by the Dutch tugboat Noordzee. Where she was scrapped by the Bolnes Bros.