Car Ferry

Prinses Josephine Charlotte

De eerste car ferry werd in 1949 in dienst genomen. Dit schip was achteraan voorzien van een poort waar de auto’s via een brug konden worden geladen en waar de reiziger zelf het voertuig aan boord kon rijden. Het kreeg de toepasselijke naam “Car Ferry” en werd te Cockerill gebouwd als bouwnummer 731. Het werd te water gelaten op 18 september 1948.

Het vaartuig had een lengte van 113.65 meter en werd door 2 x 7600 PK Sulzer motoren aangedreven. Het kon maximum 700 reizigers en 100 auto’s vervoeren. Op 3 juli 1949 deed ze haar eerste overtocht. In mei 1952 kreeg het schip de nieuwe naam “Prinses Josephine Charlotte”.  

Vanaf mei 1969 tot september 1973 deed de Prinses Josephine Charlotte  regelmatig de verbinding naar Harwich.

Na bijna 24 jaar dienst werd in 1973 het schip in reserve gehouden. De bevelhebbers van die periode hadden dit schip de naam “Daddy’s Yacht” gegeven wegens de charme en de vlotte maneuvreerbaarheid van dit schip.

In 1976 werd de Prinses Josephine Charlotte verkocht aan de Blance Compania Naviera, Panama en herdoopt tot “Leto” en in 1977 doorverkocht aan G. Kousouniadis Piraeus, Griekenland en herdoopt tot Athens Express.
Op 24 oktober 1977  aanvaring met Grieks cruiseschip M/V Antiliarkos Pezopoulos buiten de haven van Kos.

De PCJ werd uiteindelijk in juni1984 Eleusis Bay, Griekenland uit dienst gehaald.
In 1985 werd het schip afgebroken.

Een lange loopbaan waar nu nog altijd in Griekenland wordt over gepraat. In het Griekse rederstijdschrift van januari 2014 werd een mooi artikel over dit schip geplaatst. Blijkbaar hebben de Belgische schepen in hun tweede leven heel wat Griekse varende collega’s  nog aangename dagen gegeven.  Onderstaande foto stond in dit tijdschrijft.


De first car ferry was taken into service in 1949. This ship was  built with a stern door where cars could drive in and out for loading and where the passenger could drive it’s own car on board. It was given the appropriate name “Car Ferry” and was built by Cockerill Yards as building number 731. The Car Ferry was launched on the 18th September 1948.

The vessel had a total length of 113.65 meter and was driven by 2 7600 HP Sulzer engines. It could carry 700 passengers and 100 cars. Her maiden trip was on the 3th July 1949 and was renamed “Prinses Josephine Charlotte” in May 1952.

As from May 1969 until September 1973 the Prinses Josephine Charlotte performed service from Ostend to Harwich.

After almost 24 years of service the ship was held as a reserve in 1973. Captains of that period have called the vessel “Daddy’s Yacht” in the meantime as due to her manoeuvrability and charm.

The Prinses Josephine Charlotte  was sold to  Blance Compania Naviera company Panama and renamed “Leto”. Later in 1977 it was sold to Kousouniadis Piraeus Greece and renamed Athens Express.
On the 24th October 1977 the Athens Express had a collision with the M/V Antiliarkos Pezopoulos just outside the port of Kos.

Eventually the Prinses Josephine Charlotte  was taken out of service in 1984 and layed by in the Eleusis Bay Greece. It was scrapped in 1985.

A long career which the Greece naval colleagues are still talking about. There was an article in  a Greek ship owners magazine from January 2014 talking about the naval quality of the Belgian ships.  Apparently the Belgian ships have given a lot of pleasure to our Greek sailing colleagues in ther second life after the Ostend – Dover route.
Phote below is taken from that magazine.    

 

Foto uit het Griekse rederstijdschrift Januari 2014 - Photo from Greek ship owner magazine from January 2014