Koning Albert

Moeizaam herstellend van de gevolgen van de oorlog werd in alle stilte een nieuw vaartuig in 1946 door de scheepswerf Cockerill als bouwnummer 726 gebouwd. Het nieuwe schip had vooral verbeteringen voor de passagiers met meer afgesloten ruimten. Er werd meer ruimte 2e klasse voorzien. Het restaurant werd meer naar achter het schip ingericht. Het schip had een capaciteit van 1638 reizigers. Bouwtechnisch werd de bovenbouw deels in lichter materiaal opgebouwd om gewicht te besparen.

Bij de stapelloop op 11 juni 1946 kwam het schip niet in beweging en diende men de slede opnieuw van vet te voorzien voor er beweging in het schip kwam. De Koning Albert had een lengte van 109.90 meter en 14 000 pk ter beschikking.

Op 5 december 1947 werd het schip officieel overhandigd aan het Zeewezen en in dienst gesteld. Bij de testvaart op 11 december 1947 haalde deze een snelheid van 25.5 knopen. Het was een periode waarin men alle vaartuigen ging voorzien van radar.

Op 16 januarir 1964 kwam de Koning Albert in aanvaring met een Noorse tanker Prometheus. Hierbij liep het schip zware schade op aan de voorsteven.

 

In 1973 ging het schip uit de reguliere vaart en deed dienst als reserveschip.
Enkele jaren later in mei 1978 werd de afbraak bij de gebroeders Van Heyghen te Gent gestart.

Foto in Oostende voor verkoop.

 

Slowly recovering in 1946 from the German aggression of World War II a new vessel was ordered with Cockerill in the most silence. It was given yard number 726. The new improvements on the ship were situated on the more closed passengers areas and more space created for the second class passengers. The restaurant was more situated near the aft of the ship. It had a passenger capacity of 1638 pax. The upper built was constructed in a lighter material in order to reduce weight.

On the day of the launch the vessel wouldn’t move. It took new greasing on the sleigh before the ship started to move. The ‘Koning Albert’  had a total length of 109.90 meter and driven by 14000 HP.

The ship was official handed over to the Belgian management on the 5th December 1947 and taken into service. On trails on the 11th December it could reach a speed of 25.5 knots.  In this period radar was installed on all vessels.

On the 16th January 1964 the Koning Albert collided with a Norwegian ship Prometheus mid channel. The ship was heavily damaged at the bow.

 

It was finally taken out of regular service in 1973 and sold later in 1978 as scrap to a firm Van Heyghen Brothers in Ghent where it was scrapped in June 1978.   

Photo at scrap yard in Ghent.