Prince Philippe

Na de Koning Albert werd terzelfder tijd een tweede identieke schip bij Cockerill besteld. Het droeg de naam Prince Philippe en kreeg het bouwnummer 727.

In november 1955 liep het schip vast op de keien in Dover. Het kon op eigen kracht los geraken en de reis verder zetten.

Na de aanvaring van de Koning Albert op 16 januari 1964 heeft de Prince Philippe de Koning Albert naar Dover begeleid.

Op 30 mei 1966 brak er in Oostende brand uit in de kwartieren van de bemanning. Het nam drie uur in beslag om het vuur te blussen. Het schip lag zwaar beschadigd in Oostende.

In oktober 1972 was de laatste reguliere overtocht.

In april 1973 werd het schip verhuurd aan de NV Strömma Line en kreeg het de nieuwe naam ‘Strömma Rex’. Echter in Skagen bij het bunkeren op 4 april 1973 ontstond een brand in de machinekamer en diende naar Oskarshamm (Zweden)  gesleept.
Na herstelling werd ze ingezet op de lijn  Norrköping –Mariehamm ( Zweden – Finland) in de Baltische Zee. In september 1973 deed zich echter opnieuw een incident voor in de machinekamer.  

Men oordeelde dat de herstellingskost te hoog was en besliste om het schip voor afbraak te verkopen.

  Waar in november 1973 het schip uiteindelijk in Ystad is beland op het afbraak bedrijf van Carl Persson.


After the Koning Albert a second identical ship the ”Prince Philippe”  was ordered at Cockerill Yards. It got yard number 727.

In November 1955 the ship got into trouble in Dover but could manoeuvre itself out of it situation and proceed back to Ostend.

It escorted the Koning Albert after it collision with the Prometheus on the 16th January 1964.

On the 30th May 1966 in Ostend a heavy fire occurred in the crew quarters. It took about three hours to get it under control. The ship stayed in Ostend for repairs.

In October 1972 it performed his last regular crossings and was a bit later rented to a firm called “Stömma Rex Belgium N.V.”. The ship went to perform crossings between Finland and Sweden.
While bunkering in Skagen a fire occurred in the engine room and the ship needed to be towed to Oskarsshamm.


In September 1973 another fire and explosion occurred in the engine room which damaged the vessel so badly it was considered not worthwhile to repair and to be sold for scrap.

It was towed to Ystad tot the scrapyard of Carl Persson in November 1973.

 

Crew Strömma Rex