Reine Astrid

De Reine Astrid is een vaartuig dat door de Rmt is ingezet om antwoord te geven aan de steeds toenemende vraag naar vrachtruimte. Het schip is gebouwd bij GmbH Rickmers werf Bremershaven en ging in dienst in november 1975 voor Stena Lijn als de Stena Nordica tussen Götenborg en Kiel.

In 1976 werd ze reeds gecharterd door verschillende maatschappijen en op verschillende routes ingezet. Zelfs in het seizoen 1977 op de lijn Zeebrugge - Felixtowe gevaren.  Tussentijds de naam “Hellas” gekregen tijden een charter bij Soutos Hellas Ferry Services en terug Stena Nordica wanneer bij Stena Line.

In de winter 1980/81 vaarde ze nog voor British & Irish Steam Packet C°, Dublin line op Pembroke –Rosslare. Na een revisie werd ze in maart 1982 door de RMT voor twee jaar gecharterd maar het duurde wel even en had een juridische beslissing van een Londense rechtbank nodig voor het schip aan RMT werd gecharterd. Het schip was immers ook al aan een Canadese rederij gecharterd.
Op 7 april kwam het schip dan in Oostende en kon op april reeds worden ingezet.
Op 28 februari 1983 werd het schip dan aan de RMT verkocht en kreeg het de nieuwe naam “Reine Astrid” op 7 maart.

Wat later op 14 februari 1984 ging het schip voor aanpassingen naar Mercantile  Engineering D.D. C°, Antwerpen voor de aanbouw van een bulpsteven, installatie van stabilisers en aanpassing van de accommodatie. Deze werken namen vijf weken in beslag. In maart 1984 kwam de Reine Astrid terug in dienst.

Eind 1985 werd het schip in de Townsend Thoresen kleuren geschilderd.

Op 26 mei 1986 strandde de Reine Astrid voor Oostende op een zandbank en diende door de sleepboot  de “Zeetijger” te worden geholpen. Het schip kon de reis naar Dover verder zetten.

In 1987 werd er een elektronisch controlesysteem aan de boegdeuren geïnstalleerd zodat er op de brug kon nagegaan of de boegdeuren in gesloten toestand waren. Dit na het ongeval met de Herald of Free Enterprise in Zeebrugge. Voorheen rapporteerde de luitenant voor afvaart altijd aan de brug via  walkie talkie of de boegdeur dicht was.

Op 7 januari 1988 deed de Reine Astrid haar eerste reis onder P&O kleuren.
In september 1990 liep de Reine Astrid voor Duinkerke vast op een zandbank maar kon twee uur later op eigen kracht vrij komen zonder schade. In dat jaar werd ook een cinema, disco bar en een cafetaria aan boord ingericht.

  Als dj aan boord herinner ik mij een bijzonder moment. De installatie was achteraan het schip geplaatst en had nogal wat hinder door trillingen om echt van muziek te genieten. We dienden een tamelijk volume te gebruiken om de aandacht van deze trillingen weg te halen. Ik had de gewoonte tijdens de dagreis om na vertrek te Dover zo’n een mijltje  buiten de pier keihard Vera Lynn te draaien met “The White Cliffs of Dover”. Wetende dat we veel COSMOS reizigers mee hadden en er daaronder nogal wat Amerikanen zaten.  Het zicht van de Cliffs achteraan op dat schip was schitterend en de mooie stem van Vera deed veel reizigers een onvergetelijk moment beleven. Ik was even afgeleid toen er plots een oudere Amerikaanse dame mij een dikke zoen kwam geven en zei dat ze dit moment en gebaar nooit meer zal vergeten. En voilà, mijn dag was goed.

In januari 1991 werd het schip in de RMT kleuren geschilderd. Enkele jaren later in 1994 komt daar het logo en Oostende-Dover bij.

In januari 1995 komt de Reine Astrid na vertrek te Oostende terug omdat er water via de boegdeur binnen komt. In februari word ze zelfs door de Britse havenautoriteiten geweigerd wegens de onveilige toestand van de boegdeur. Dat werd later in april verholpen door een supplementaire waterdichte deur te installeren.   

Begin juli 1995 doet er zich nog schade voor aan het mezzanine dek dat brak. Dit kon in Oostende worden hersteld.

Eind oktober 1996 en bij storm komt de Reine nog in aanvaring met een aanleg post in Ramsgate waarbij lichte schade word opgelopen. De schade word hersteld en het schip te koop gesteld.

In januari 1997 werd deze dan aan Onorato Transport Maritime Ltd, Funchal, Madeira verkocht en is op 3 februari afgevaren naar Livorno. En met een nieuwe naam “Moby Kiss”.
In mei 1997 werd ze nog gecharterd door  Compagnie Marocaine de Navigation en herdoopt tot “Al Mansour” om ingezet te worden tussen Aleciras en Tangiers.  Het volgende jaar werd ze dan aan deze rederij verkocht.

Op 6 augustus 2001 had ze nog voor Gibraltar een aanvaring voor met een bulkcarrier de ” Indalo “  en diende naar Algesiras gesleept. Op 22 augustus kwam ze echter wel terug in dienst.
In juni 2015 kregen we een bericht dat de ex-Reine Astrid was verkocht voor 702 000 € als schroot en belandde op de stranden van Aliaga.
 


The Reine Astrid was chartered by RMT in order to find an answer on the continuous demand for more freight space. The ship was built by GmbH Rickmers werf Bremershaven and came into service in November 1975 for Stena Line as the “Stena Nordica” between Götenborg en Kiel.

In 1976 she was chartered by different companies en performed services on several routes. Even in the season of 1977 she was on the Zeerbugge – Felixtowe line. In between she was given the name “Hellas” and chartered  by Soutos Hellas Ferry Services and later back to “Stena Nordica” when returned to Stena Line.

In the winter of 1980/81 she was running for British & Irish Steam Packet C°, Dublin line op Pembroke – Rosslare. After a revision she was chartered in March 1982 for RMT for two years but it took legal action before the London court by the Belgian before the ship was handed to the RMT. The vessel was also chartered by a Canadian company. The ship arrived in Ostend on the 7th April 1982 and was brought in service immediately for freight.


On the 28th February 1983 the ship was sold to RMT and got the new name “Reine Astrid” on the 7th March 1983.

Sometime later on the 14th February 1984 the ship was sent to Mercantile Engineering D.D. C°, Antwerp to install a bow, stabilisers and adjustments in accommodation. This took five weeks and the ship came back into service in March 1984.

End 1985 the ship was painted in the Townsend Thoresen colours.

On the 26th May 1986 the Reine Astrid stranded on a sandbank in front of Ostend and was helped by the tugboat “Zeetijger”. The Reine Astrid could continue the trip to Dover.

In 1987 an electronic guard system was installed on the bow doors after the accident with the Herald of Free Enterprise at Zeebrugge.  A signal on the bridge showed the correct closed position of the bow doors. Before it was a ships officer which reported to the bridge by portable radio when the bow door was correctly secured.  

On the 7th January 1988 the Reine Astrid made his crossing in the new P&O colours.
In September 1990 the Reine Astrid stranded on a sandbank in fron of Dunkirk but could free itself with own means after two hours and no damage. That year a cinema, disco bar and cafeteria was installed on the ship.

As a DJ I remember well a special moment on that ship. The disco bar was installed at the rear of the ship and playing music was heavily affected by the vibrations from the propellers. In order to enjoy the music we had to increase volume in order to try and to get the passengers attention away from those vibrations. I had the habit leaving Dover on the day crossing to play Vera Lynn “White Cliffs of Dover” when we were about a mile outside the piers.  Knowing we had a lot of COSMOS passengers on board and there were a lot of Americans between them. The view at the rear of the ship leaving Dover was astonishing and the beautiful voice of Vera gave many passengers a special and unforgettable feeling. I was with my head somewhere else when suddenly an elderly American lady grabbed me and gave me a fat kiss saying she would never forget this moment an gesture. This made my day of course.

The ship was painted in the RMT colours in January 1991.

Some years later in 1994 the Oostende –Dover and logo was added.

In January 1995 the Reine Astrid returned after leaving Ostend as water was infiltrating at the bow door. In February even the British port authorities refused permission to enter due to the unsafe problem. This was repaired in April by adding a supplementary water tight bow door.

At the beginning of June 1995 another damage occurred with the mezzanine deck which collapsed. This could be repaired at Ostend by the RMT technical services.

During a storm end October 1996 the Reine Astrid made some light damage at Ramsgate approaching the berth. The damage was repaired and the ship was prepaired to be sold. In January the ship was sold to Onorato Transport Maritime Ltd, Funchal, Madeira and left Ostend on the 3th February for Livorno. This time with a new name “Moby Kiss”.

In May 1997 she was chartered by the Compagnie Marocaine de Navigation and renamed “Al Mansour” to be brought into services between Aleciras en Tangiers. The next year she was sold to that company. The Al Mansour had a collision on the 6th August 2001 just outside Gibraltar with a bulk carrier “Indalo” and had to be towed to Algesiras. She came back into service on the 22nd August.

In June 2015 we got a message the ex Reine Astrid was sold for scrap for a sum of 702 000 Euro and landed on the beaches of Aliaga