Pieter de Coninck

De Pieter de Coninck is net zoals de Jan Breydel in 1910 bij Cockerill gebouwd na het grote succes van de Princesse Elisabeth. Het yard nummer was 494.
Het schip had een totale lengte van 110.11 meter en was  12.95 meter breed. Met een tonnenmaat van 1767 haalde deze een snelheid van 24.288 knopen aangedreven door een vermogen van 12 200 PK.

Ten tijde waren de drie schepen een symbool van klasse en snelheid waarmee de reputatie van de lijn was opgebouwd.

Net zoals bij de Jan Breydel hebben we hieronder wat foto's, delen van de uitgegeven folder afgebeeld. over de Princesse Elisabeth, Jan Breydel en Pieter de Coninck.

WOI

De Pieder de Coninck deed nog tussen 1 en 20 augustus verschillende reizen met passagiers naar Dover en na 20 naar Folkestone.

Op 6 oktober brengt het ambtenaren van Antwerpen naar Oostende en op 10 tot 12 neemt het deel aan de evacuatie van vluchtelingen naar Engeland.

Op 13 oktober brengt de Pieter de Coninck nog de Belgische Ministers naar Le Havre om dan op 17 oktober in Le Havre ter beschikking te blijven.

Vanaf 18 december 1915 tot februari 1917 blijft ze als hospitaalschip in Calais.

In februari 1917 gaat ze dan uitgeleend aan de Britten als hospitaalschip in Dover fungeren. Om vanaf 15 maart tot 31 december 1918 onder Britse vlag als hospitaalschip te varen. Hier doet ze 292 trips tussen Frankrijk en Engeland en vervoerd 89284 gewonden en 37626 soldaten.

Vanaf 1 januari en dit tot 28 maart 1919 helpt ze bij de repatriatie van Britse troepen. Om op 9 juni 1919 de normale dienst te kunnen hervatten.

De Pieter de Coninck als hospitaalschip WW1 1914-18

Op 4 november 1931 werd de Pieter de Coninck samen met de Jan Breydel als scroot in Brussel verkocht en het volgende jaar in Gent worden gesloopt..

The Pieter de Coninck was just like the Jan Breydel build by Cockerill in 1910 after the huge success of the Princesse Elisabeth. The yard number was 494.

The ship had a total length of 110.11 meter and was 12.95 meter of width. The 1767 tons vessel was powered by 12 200 HP and had an average speed of 24.288 knots.

In those day the three vessels were a symbol of class and speed which upon the line's reputation was build.

Just like the Jan Breydel we are showing some photo's from the brochure published for the Princesse Elisabeth, Jan Breydel and the Pieter de Coninck.

WWI

The Pieter de Coninck was performing services to Dover between the 1th and 20 August and after that to Folkestone.

On the 6th October she brought Belgian officials from Antwerp to Ostend and later on the 10th until 12 she participated on the evacuation of fugitives to England.

On the 13th October the Pieter de Coninck brought Belgian Ministers to Le Havre to stay at disposal on the 17th in Le Havre.

As from the 18th December 1915 until February 1917 she stayed at Calais as an hospital ship.

In February 1917 she was loaned to the Brittish as a hospital ship and stayed in Dover. As from the 15th March until 31st December 1918 she operated as a hospital ship under Brittish flag. Here she transported 89284 wounded and 37626 soldiers to France and England in 292 trips.

As from the 1st January 1919 andf this until 28 March she helped with the repatriation of Brittish troops. And returned to normal duty on the 9th June 1919.

The Pieter de Coninck as hospitalship WWI 1914-1918

On the 4th November 1931 the Pieter de Coninck was sold as scrap in Brussels together with the Jan Breydel. The following year it was scrapped.

Folder Agust Goethals