Prinses Stephanie

Net zoals de Princesses Clementine is de Prinses Stephanie gebouwd door Boeing te Seattle en kwam ook in 1981 in dienst.

Het was de bedoeling van de RMT om de overtocht korter te maken en zo in aansluiting met het treinverkeer een interessante mogelijkheid te bieden binnen de Benelux. In die tijd sprak men van de Benelux of België – Nederland en Luxemburg.  Van het verenigd Europa zoals we die vandaag kennen was er nog geen sprake.

De troef was om de reizigers een mogelijkheid te bieden van het centrum van Brussel in vijf uur in Londen te geraken. Tevens om de faciliteit zoals op een vliegtuig aan te bieden. Een comfortabele check-in en wachtruimte. Afgifte en behandeling van de bagage. In Oostende was hiervoor een transportband gebouwd en deze was ook voorzien op de terminal in Dover zijnde op de tot jetfoil ponton omgebouwde ex Reine Astrid. Aan boord waren er hostessen die voor het goede onthaal en overtocht instonden.

Op 14 augustus 1981 heeft de Prinses Stephanie na het ongeval van de Princesse Clementine de reizigers van deze overgenomen en naar Oostende gebracht.


In 1986 werden de Townsend Thoresen kleuren aangebracht en in oktober 1987 terug uitgeschilderd. Pas in 1988 kwamen de P&O op de flank.

Op 30 november 1988 had de Prinses Stephanie een aanvaring met een object waarbij de draagvleugel ernstig werd beschadigd.

Tijdens de jaren 1986 tot 1992 werden er met de jetfoils 2 273 495 reizigers vervoerd.
1986 -  280 051
1987 – 315 981
1988 – 302 815
1989 – 326 641
1990 – 351 401
1991 – 362 436
1992 – 334 170

In 1994 werd dan het RMT logo op de flank geschilderd. 

Op 1 maart 1997 werd ze zoals de Princesse Clementine op de kaai gezet. Pas op 11 juni 1998 werd ze verkocht aan Adler Blizzard GmbH & C° KG Hamburg. Duitsland en hernoemd als “Adler Wizard”. Op 27 september 1998 is de Prinses Stephanie dan vertrokken per boot naar Rostock.


Op 12 juni 1999 werd de Adler Wizard opnieuw verscheept naar Florida en kreeg daar de naam “Seajet Kirsten” om te varen voor de West Palm Beach lijn.

In oktober 2001 werd ze verkocht aan Tokai Kisen C° Ltd Tokyo Japan en naar Japan verscheept. Waar ze opereerde op de lijn Tokyo-Oshima-Toshima-Shikinejima-Kozushima. Wat later kreeg ze de naam “Seven Island Yume” en vaart mogelijk nog steeds op die lijn.


Just like the Prinsess Clementine the Prinses Stephanie was built by Boeing at Seattle and came into service in 1981.

It was the intention for RMT to reduce time for the crossing and connect with the international trains in order to offer interesting possibilities in the Bernelux. In those days the Benelux was Belgium - Netherlands and Luxembourg. A united Europe as we know today didn't exist.

The main concept was to offer travelers teh possibility to travel from Brussels tot London in five hours. Also offer a comfortably facility like checkin and luggage handling like on airports. A waiting roomand carrousel was built in Ostend for luggage handling and also on the terminal (ex Reine Astrid) at Dover .On board hostesses took care of the reception and confortable service during crossing.

On the 14th August 1981 the Prinses Stephanie took the passengers from the Princesse Clementine after the colission with the Swedish vessel and brought them to Ostend.

In 1986 the Towsens Thoreson colours were painted and painted out in October 1987. In 1988 the P&O logo came on the side of the vessel.

On the 30st November 1988 the Prinses Stephanie hadf a colission with a large object during flight. This had damaged the wing severely.

During the years 1986 until 1992 2 273 495 passengers were transported with the two jetfoils.

1986 -  280 051
1987 – 315 981
1988 – 302 815
1989 – 326 641
1990 – 351 401
1991 – 362 436
1992 – 334 170

In 1994 the RMT logo was painted on the side.

On the 1st March 1997 the vessel was hoisted on the quay and later in 1998 - 11th June sold to Adler Blizzard GmbH & C° KG Hamburg.Germany. She was renamed "Adler Wizard". On the 27th September the Prinses Stephanie left Ostend by boat to Rostock.

On the 12th June 1999 the Adler Wizard was shipped to Florida and got the name " Seazjet Kirsten " to operate for the Weste Palm Beach Line.

In October 2001 she was sold to Tokai Kisen C° Ltd Tokyo Japan and shipped to Japan. Were she was operating between the islands Tokyo-Oshima-Toshima-Shikinejima-Kozushima. Sometime later she got the name "Seven Island Yume" and possible she is still operating on that line.