Koningin Fabiola

De Koningin Fabiola is in de periode 1961/62 gebouwd op de Boelwerf in Temse als bouwnummer 1391. Dit was de eerste keer naar de bestelling niet naar Cockerill ging.

Deze car-ferry kon 900 reizigers en 160 auto’s vervoeren. De lancering vond plaats op 20 november 1961 en de eerste proeven op 7 juni 1962. Het schip kwam in dienst op 10 juni 1962. Het was het eerste schip op de lijn die van boegschroeven werd voorzien.

Vanaf mei 1968 tot 1973 deed de KF ook reizen naar Harwich.
Op 28 oktober 1974 ontstond er echter een ernstige brand in de machinekamer waardoor het schip zes maanden herstelling vergde.
In de winter van 1976/77 werd het promenade deck dicht gemaakt teneinde meer beschutting aan de passagiers te bieden. Het was een schip dat 160 auto’s kon nemen maar nog niet van het type roll on en roll off. De wagens dienden in het schip te draaien om terug via het achterschip te ontschepen.


Meestal deed de Koning Fabiola in die tijd een ontdubbelingsafvaart rond 10u00 samen met de pakketboot die enkel voetgangers kon nemen. Omdat het enkel auto’s kon nemen was dit een geschikt moment van de dag. Slecht enkel stukken vracht konden aan boord worden genomen maar die moesten dan achteruit aan boord rijden om te Dover eerst te ontschepen. De andere schepen  zoals PMC, PME, PA,  PPh en PL van die periode waren wel van het roll on roll off type.

Het schip had twee restaurants, één zelfbediening en een buffet ter beschikking voor de reizigers.

Men had nog de laatste jaren aanpassingen gedaan in een benedenruimte om daar een bar te installeren met het oog jongeren een ruimte tijdens de overtocht .Men had deze ruimteniet aangekleed maar enkel in paarse kleur geschilderd. Daar kon de stevige contructie van het schip duidelijk waar nemen.

Op 15 juni 1983 deed ze haar laatste overtocht en werd in het zeewezendok gelegd tot ze in februari 1985 werd verkocht aan de Ionian Navigation Co Ltd Valetta Malta en de nieuwe naam “Olympia” kreeg.
Wat later in 1985 werd de Olympia gecharterd door v en tot “Lydia“ omgedoopt. In 1992 vaarde ze nog tussen Ortona en Igoumenitsa.

Maar in 1993 werd ze verkocht aan Lefki Investment Corp Kingstown St Vincent en omgedoopt tot “Ephesus” en verzorgde diensten tussen Brindisi en Valona.


Terug enkele jaren later in 1996 werd het schip gecharterd door Topas Maritime lines en vaarde tussen Bari-Igoumenitsa-Cesme.
In 1996 belandde ze aan de ketting in Bari om wat later verkocht te worden aan Skylark Trading Ltd St Vincent en opnieuw een nieuwe naam “Bergame” te krijgen en te varen tussen Bari en Cesme.


Nog steeds was deze oude dame voor de scheepslijnen belangrijk want in 1997 werd ze nog eens verkocht aan  Illyria Lines om tussen Bari en Tirana te gaan varen en tevens door Stern Lines Shipping gecharterd om ingezet op de lijn Bari en Cesme.

Na heel wat eigenaarswissels kwam de Koningin Fabiola in 1998 vermoeid bij Anatolia Ferries en kreeg ze haar laatste naam “Bosphorus”. Na nog wat dienstjaren is de KF in Aliage Turkey terecht gekomen voor afbraak.The Koningin Fabiola was built in 1961/62 by Boel Yard Temse as built number 1391.This was the first time the order did'nt went to Cockerill yards.

This car-ferry had a capacity for 900 passengers and 160 cars. The launch took place on the 20th November 1961 and trials were held on the 7th June 1962. The vessel came into service on the 10th June 1962. It was the first vessel for the Ostend-Dover line with bow trusters installed.

As from May 1968 until 1973 the KF also performed services to Harwich.
On the 28th of October 1974 a severe fire occured in the engine room and took the ship out of service for about six months.
In the winter period of 1976/77 the promenade deck was closed in order to provide more shelter for the passengers. It was a vessel that could take 160 cars but not yet from the roll on roll off type. Cars had to turn inside the ship and disembark agin at the rear.

Most of the time the KF was performing sailings at 10.00 hrs in the morning together with the pacquet boat wicht could only take footpassengers. Because it could take cars only this was the appropriate time of the day. Only a few peaces of freight could be loaden reverse at the end of the embarkationprocedure. Lorries wich have to disembark first at Dover before cars could drive off. The other ships of that period like PMC, PME, PA,  PPh and PL were roro types.

The ship had two restaurants, one self service and one buffet at the disposal of the passengers.

Even the last years in service for Ostend-Dover line a area below in the ship was insdtalled as a bar for youngsters to use during the trip. The area was not decorated but only painted in purple color. One could see the firm construction of the vessel.

Her last crossing for Ostende - Dover line was on the 15 June 1983. After that she was docked in the zeewezendok until she was sold to the Ionian Navigation Co Ltd Valetta Malta and was given the new name "Olympia".
Some time later in 1985 the lympia was chartered by Hellenic Mediterranean Lines and renamed "Lydia". In 1992 she was sailing between Ortona and Igoumenitsa.

In 1993 the KF was sold angain to Lefki Investment Corp Kingstown St Vincent and renamed “Ephesus” were she was performing services between Brindisi and Valona.

Some time later the ship was chartered by Topas Maritime lines and was sailing between Bari-Igoumenitsa-Cesme.
In 1996 she was confiscated in Bari to be sold later to Skylark Trading Ltd St Vincent and renamed again to "Bergame" to sail between Bari and Cesme.

This old lady was till usable for shipping lines as again in 1997 she was sold to Illyria Line to perform services between Bari and Tirana. Even later she was chartered by Stern Lines Shipping to sail between Bari and Cesme.

After a few canges of owners and charters the ex Koningin Fabiloa arrived in 1998 with Anatolia Ferries and got its last new name "Bosphorus". After a few year of services the ship arrived in Aliaga Turky to be scrapped in 2004.