Koningin Elisabeth

Het tweede schip in de reeks van drie liep op 29 oktober 1956 van stapel als bouwnummer 779. Het was hetzelfde schip als de Roi Leopold III maar ditmaal waren de dekken niet meer in hout maar met kunststof (dex-o-tex) uitgerust. Wat veel gewicht en geld bespaarde.

In 1968 deden er zich problemen voor met de nokkenas welke 175° verdraaid zat. Voor de eerste maal in de wereld heeft de technische dienst van het Zeewezen met een thermische behandeling de nokkenas kunnen terug op zijn positie plaatsen. Een unicum van deze tijd.

Van 1975 af werd het schip enkel in weekends en in de zomer ingezet. Vanaf 1 december 1977 volledig uit dienst gehaald. Een korte loopbaan.

Op 12 april  1978 werd het schip aan Abha Marine Co. Ltd, Limassol, Cyprus verkocht en verliet Oostende op 15 april. Naar Piraeus. Wat later herdoopt to “Abha” op de lijn Jeddah-Aquaba-Port Suez.

In 1980 werd het schip doorverkocht aan Najd Shipping C°, Jeddah Saudi Arabia en kreeg het de naam Najd II.

Wat later in 1982 werd het schip verkocht voor schroot en in 1984 in Eleusis bij Sotiropoulos Bros & C°  afgebroken. 


Afbraak in Eleusis Bay Juni 1984. Naast de Koningin Elisabeth ligt de Princesse Joséphine Charlotte.

 

The second ship of the triple order was launched on the 29th October 1956 as built number 779. It was exactly the same ship as the Roi Leopold III but this time decks weren not covered with wood but wit dex-o-tex. A item that save weight and money.

In 1968 severe problems occurred with the crankshaft which was twisted for 175 degrees. For the first time in the world the technical services from Zeewezen managed to place the crankshaft in the correct position using a thermal procedure.

As from 1975 the ship was only used for special excusions, weekends and summer services. It was taken out of service as from 1 December 1977. A short career

The ship was sold to Abha Marine Co. Ltd, Limassol Cyprus  on the 12th April 1978 and left Ostend on the 15th April towards Piraeus. Later it was renamed “Abha” for the line Jeddah-Aquaba-Port Suez.

About two years later in 1980 the ship was sold to Najd Shipping C°, Jeddah Saudi Arabia and got the name “Najd II”.

In 1982 the ship was sold for scrap in 1984 and in Eleusis at  Sotiropoulos Bros & C°  to be scrapped.

Scrapped in Eleusis Bay in June 1984. Beside the Koningin Elisabeth is the Princesse Joséphine Charlotte.